Palangos komunalinis ukis

Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena šiandiena.

Dauguma rengiasi gyventi vėliau. – Dž. Sviftas.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Malonu kad apsilankėte net ir nakties metu!

Visi viešieji pirkimai vykdomi elektroninėmis priemonėmis naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir mažos vertės pirkimų aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97.

Visą detalią informacija apie vykdomus ar vykusius skelbiamus pirkimus , techninių specifikacijų projektus galima rasti CVP IS tinklapyje. Dauguma pirkimų vykdoma per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

CVP IS tinklapis.

 

Kai 60-mečiai buvo jauni