Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena šiandiena.

Dauguma rengiasi gyventi vėliau. – Dž. Sviftas.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Labas vakaras!

Visi viešieji pirkimai vykdomi elektroninėmis priemonėmis naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) pagal patvirtintas UAB "Palangos komunalinis ūkis" supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

Taisykles

Visą detalią informacija apie vykdomus ar vykusius skelbiamus pirkimus , techninių specifikacijų projektus galima rasti CVP IS tinklapyje. Dauguma pirkimų vykdoma per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

CVP IS tinklapis.

 

Kai 60-mečiai buvo jauni